Proceedings

Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy SAM 2018 zostaną opublikowane w indeksowanych w Web of Science materiałach konferencyjnych (Punktacja MNiSW: 15) dostępnych w trybie open access z nadanym numerem DOI (EDP Sciences).

Referaty muszą przedstawiać oryginalne, wcześniej niepublikowane dokonania naukowo-techniczne w tematyce konferencji. Referaty muszą być napisane w języku angielskim, a ich długość nie może przekraczać 8 stron maszynopisu. Wszystkie artykuły publikowane są w kolorze. Wzór referatu w zakładce do Instrukcje dla autorów.

Uwaga:

  • prezentacja referatów (wystąpienie/poster) w języku polskim lub angielskim
  • jedna osoba może być autorem lub współautorem co najwyżej dwóch artykułów

Proszę o przesyłanie artykułów na adres sam@upwr.edu.pl