W zakładce konferencja/materiały pojawił się podręczny folder zawierający informacje dotyczące konferencji w formie pliku pdf.
XLIX edycja Seminarium Zastosowań Matematyki odbędzie się w terminie 11 - 14 Września 2022 roku w Kobylej Górze.
Zapraszamy do rejestracji.
Patronat nad seminarium objął
JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
oraz
Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Bernard Kontny