Katedra Zastosowań Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w
50. jubileuszowym Seminarium Zastosowań Matematyki,
które odbędzie się w dniach 17 - 20 września 2023 roku w Kobylej Górze.
Problematyka Seminarium koncentruje się wokół zagadnień związanych z zastosowaniem metod matematycznych i statystycznych w naukach przyrodniczych, naukach technicznych, naukach o Ziemi, oraz dydaktyką matematyki i przedmiotów pochodnych.
Zachęcamy do zapoznania się z planem konferencji. Dostępny jest do wglądu i pobrania w zakładce materiały.