Terminy

  • 31.06.2023 rejestracja
  • 30.06.2023 nadesłanie pełnego tekstu lub streszczania referatu
  • 30.06.2023 uiszczenie opłaty konferencyjnej
  • 17-20.09.2023 konferencja