Terminy

  • 15.05.2018 Ostateczny termin rejestracji
  • 15.05.2018 Ostateczny termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
  • 15.06.2018 Ostateczny termin nadsyłania podpisanych oświadczeń autorskich
  • 30.06.2018 Ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej