Terminy

  • 31.01.2020 Ostateczny termin rejestracji
  • 1.03.2020 Ostateczny termin nadsyłania 1-stronnicowego streszczenia
  • 15.05.2020 Ostateczny termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
  • 15.06.2020 Ostateczny termin nadsyłania podpisanych oświadczeń autorskich
  • 30.06.2020 Ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej