Tematyka

Problematyka Seminarium koncentruje się wokół zagadnień związanych z zastosowaniem metod matematycznych i statystycznych w naukach rolniczych, naukach o ziemi oraz naukach technicznych.

Zakres tematów prac jest następujący:

  • modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych i hydrogeologicznych
  • metody matematyczne i statystyczne w meteorologii
  • metody matematyczne i statystyczne w naukach o środowisku i rolnictwie
  • modelowanie matematyczne w inżynierii bezpieczeństwa oraz w inżynierii środowiska
  • zagadnienia ekonometryczne