Aktualności

Prace prezentowane na seminarium zostały już opublikowane w ITM Web of Conferences

W związku z licznymi prośbami i pytaniami przedłużamy termin przesyłania prac do dnia 20 czerwca. Prosimy jednocześnie, aby nie zwlekać z przesłaniem prac do końca tego terminu, ponieważ chcielibyśmy opublikować nasze prace jeszcze w tym roku z tegoroczną datą - a wiadomo, że cykl edytorski wymaga trochę czasu.

W związku z licznymi zapytaniami termin zgłoszeń został przedłużony do 15.05.

Planowane jest wydanie pełnych prac w Web of Science (15pkt. MNiSzW)

Rejestracja będzie otwarta 15 lutego 2018

Patronat JM Rektora UPWr

XLVIII Seminarium Zastosowań Matematyki zostało objęte honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszka

Patronat Dziekana Wydziłu IKŚiG UPWr

XLVIII Seminarium Zastosowań Matematyki zostało objęte honorowym patronatem Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. inż. Bernarda Kontnego