XLVIII Seminarium Zastosowań Matematyki 2018
09-11 IX 2018, Boguszów-Gorce
Opłata konferencyjna 990 PLN
Zaakceptowane referaty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych Web of Science (punktacja MNiSW: 15)
Honorowy patronat
JM Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki
Honorowy patronat
Dziekana Wydziału
Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Bernarda Kontnego