Instrukcje dla autorówNajczęściej popełniane błędy przy formatowaniu artykułów to:

 • Brak adresu mailowego autora korespondencyjnego na stronie tytułowej.
 • Jednoliterowe spójniki (sieroty, zawieszki) na końcu linijki – należy je przenieść przy użyciu twardej spacji.
 • Pozostawione pojedyncze linie na początku i końcu strony (bękarty i wdowy).
 • Używanie kropek po numerach rozdziałów.
 • Używanie przecinków zamiast kropek jako separatory dziesiętne.
 • Brak spacji między liczbą a jednostką (wyjątkiem powinny tu być procenty, stopnie i promile). Poprawny zapis to np.: grubość ścianki 10.25 mm, napełnienie 55%, temperatura 44°C.
 • Używanie łącznika zamiast półpauzy przy podawaniu przedziałów liczbowych. Poprawny zapis to np.: w latach 1961–1990, w pracach [4–6] (błędne: 1961-1990, [4-6]).
 • Brak wyśrodkowania tytułów tabel oraz brak kropek na końcu tytułu.
 • Brak wyrównania do lewej tytułów rysunków oraz brak kropek na końcu tytułu.
 • Umieszczanie tytułów artykułów w referencjach.
 • Umieszczanie kropek na końcu referencji.
 • Używanie nieoficjalnych skrótów nazw czasopism oraz brak kropek w skrótach czasopism.